Regulamin

OBOWIĄZUJE ZASADA

„ZŁÓW I WYPUŚĆ”

 
1. Łowisko czynne od 1 IV do 31 X od wtorku do niedzieli (przez cała dobę). W poniedziałki łowisko nieczynne.
2. Po przybyciu na łowisko należy dokonać rejestracji oraz okazać dokument tożsamości u „Gospodarza łowiska”.
3. Wejście na łowisko jest dozwolone jedynie za zgodą „Gospodarza łowiska”, po opłaceniu biletu.
4. Opłata za wędkowanie jest uiszczana przed wejściem na łowisko.
5. Wędkować wolno na wyznaczonych, numerowanych stanowiskach.
6. Ewentualna zmiana stanowiska możliwa jest wyłącznie po wcześniejszym uzgodnieniu z obsługą łowiska.
7. Możliwe jest wykupienie biletu uprawniającego do wędkowania:
 
· w dzień od 6.00 do 18.00
· w nocy od godziny 18.00 do 6.00
· Wędkowania przez całą dobę (24h) – od 18.00 do 18.00 lub od 6.00 do 6.00
 
8. W obrębie stanowiska można rozbić namiotu bez podłogi.
9. Na łowisku KAMIEŃ obowiązuje zasada „złów i wypuść” – dotyczy wszystkich gatunków ryb. Na łowisku obowiązuje bezwzględny zakaz zabijania i zabierania ryb!
10. Wędkujących obowiązuje posiadanie maty, środka do dezynfekcji ran złowionych ryb, podbieraka o rozstawie ramion minimum 70cm. Łowiący metodą spinningową zobowiązani są również do posiadania podbieraka, przyrządów do odhaczania ryb, rozwieraka i szczypców min. 20 cm. Zakaz używania chwytaków szczypcowych, osęk itp. do podbierania ryb.
11. Złowione ryby fotografujemy, z zachowaniem szczególnej ostrożności, nad matą do odhaczania. Złowioną rybę należy natychmiast po sesji zdjęciowej, delikatnie wypuścić do wody.
12. Ryby ważymy wyłącznie w miękkich, specjalistycznych, dakronowych siatkach.
13. Dozwolone metody wędkowania: gruntowa, spławikowa oraz spinningowa.
14. Dozwolony jest połów dwoma wędkami (nie dotyczy metody spinningowej).
15. Metodą spinningową można łowić w obrębie wolnych stanowisk.
16. Osoby towarzyszące (w tym nieletni) mogą wędkować wyłącznie na jedną z dwóch wędek należących do osoby, która wykupiła bilet.
17. Dzieci mogą przebywać na łowisku tylko i wyłącznie pod opieką osoby dorosłej. Za osobę niepełnoletnią oraz jej bezpieczeństwo odpowiedzialność ponoszą jej opiekunowie.
18. Ogniska palimy jedynie w miejscach wyznaczonych przez właściciela.
19. Na łowisku zabrania się:
 
· Przetrzymywania ryb w siatkach (nie dotyczy zawodów)
· Połowu na martwą i żywą rybkę
· Używania plecionki (nie dotyczy metody spinningowej)
· Kąpieli w łowisku
· Nadużywania alkoholu
· Zakłócania spokoju innym użytkownikom łowiska
· Palenia ognisk na stanowisku (dozwolony grill)
· Zaśmiecania terenu łowiska (pozostawiamy czyste stanowisko)
· Chodzenia po skarpach oraz zbierania runa leśnego
· Niszczenia wyposażenia łowiska oraz roślinności
· Parkowania pojazdów poza parkingiem
· Załatwiania potrzeb fizjologicznych poza WC
· Mycia naczyń w zbiorniku wodnym
· Wrzucania odpadków do zbiornika wodnego
· Wyrzucania niedopałków (kategorycznie!!!)
· Wprowadzania psów
 
20. Wszelkie uwagi, spostrzeżenia (np.: martwe ryby), oznaki dewastacji czy kradzieży należy zgłaszać niezwłocznie „Gospodarzowi łowiska”
21. Właściciel i pracownicy łowiska nie ponoszą odpowiedzialności za sprzęt, rzeczy czy mienie osób przebywających na łowisku oraz wypadki losowe.
22. Osoby naruszające regulamin będę wypraszane z łowiska bez prawa do zwrotu wniesionej opłaty.
23. Właściciel łowiska i inne osoby obsługujące mają prawo do:
 
· kontroli samochodów i bagaży, w przypadku podejrzenia o kradzieży ryb,
· wypraszania z terenu łowiska, w przypadku: głośnego zachowania, śmiecenia, dewastacji i kradzieży.
 
24. Teren łowiska jest monitorowany.
25. Właściciel zastrzega sobie prawo zamknięcia łowiska na czas imprez (zawodów) wędkarskich.
 

PRZEPISY REGULUJĄCE POŁÓW NOCNY

 
1. W godzinach nocnych dozwolone jest łowienie wyłącznie metodą włosową i na feedera.
2. Do połowów nocnych udostępnionych zostaje 15 wyznaczonych stanowisk, oddalonych od siebie o 30 metrów. Ograniczenie to wprowadzamy dla komfortu i bezpieczeństwa wędkujących.
3. Nocą mogą wędkować jedynie osoby wyposażone w specjalistyczny sprzęt do połowu karpi. Wymagane jest posiadanie:
 
· worka karpiowego (1 worek na 1 złowionego karpia)
· statywów pod wędki
· sygnalizatorów
· podbieraków o rozpiętości ramion minimum 80 cm
· profesjonalnej maty do odhaczania ryb
· środka do dezynfekcji ran ryb
· haków bezzadziorowych
· żyłki tonącej min. 0,30 mm i minimum 200 m nawoju (zakaz używania plecionki)
 
4. Dopuszcza się sondowanie i wywożenie zestawów wyłącznie za pomocą zdalnie sterowanej łódki, w sposób nie utrudniający wędkowania innym wędkarzom.
5. Aby umożliwić wykonanie pamiątkowego zdjęcia ze złowioną w nocy rybą w dobrym świetle dopuszczalne jest przechowanie jej do rana, jedynie w specjalistycznych workach karpiowych. Złowioną rybę, natychmiast po sesji zdjęciowej, należy delikatnie wypuścić do wody.
 

PRZEPISY REGULUJĄCE UDZIAŁ W ZAWODACH WĘDKARSKICH

 
1. Obowiązkowe wyposażenie zawodnika:
2. Dotyczy łowienia na „metodę”.
3. Dotyczy połowu na „tyczkę”.
 
· Dwie profesjonalne siatki do przetrzymywania złowionych ryb o min. długości 3,5 m.
· Podbierak o minimalnym rozstawie ramion 70×60 cm.
· Mata karpiowa
 
4. Pozostałe ustalenia dotyczące zawodów pozostają w gestii organizatora oraz zarządcy łowiska.